Usluge


Bavimo se namotavanjem i kompletnom mehaničkom popravkom i održavanjem sledećih elektro-rotacionih mašina i drugih uređaja, od najmanjih do najvećih:

 • Kompletan remont jedno i trofaznih asinhronih motora i generatora;
 • Popravka DC motora i generatora;
 • Popravka i premotavanje specijalnih elektrorotacionih mašina, schrage motora, servomotora, vibromotora, pumpa-motora, Dahlander motora i ostalih;
 • Popravka vučnih  motora (lokomotiva, tramvaja, trolejbusa, metroa, itd);
 • Popravka 3kV i 6kV-nih  motora, generatora;
 • Popravka transformatora;
 • Popravka  električnih motora viljuškara;
 • Popravka anlasera i generatora na vozilima;
 • Popravka pumpi;
 • Popravka kompresora;
 • Popravka ventilatora;
 • Popravka i obnova elektromagneta i elektromagnetnih stolova

Ostale aktivnosti:

 • Stručna konsutalcija sa našim inženjerima a u vezi sa radom električnih mašina i aparata;
 • Popravka AC motora i generatora kao i motora sa kliznim prstenovima;
 • Vakuum impregnacija uređaja (Termička klasa F i H);
 • Dinamičko balansiranje rotora rotacionih tela i ventilatora;
 • Pojačanje izolacija,
 • reimpregnacija;
 • Proizvodnja kliznih prstenova;
 • Popravka i obnova električnih grejača;
 • Ispitivanje izolacije električnih mašina visokog napona (i na licu mesta);

 

Merenje otpora izolacije do 10 TΩ
Merenje indexa polarizacije (PI)
Merenje indexa dielektričnog pražnjenja (DD)
Merenje indexa dielektrične apsorpcije (DAR)
Testiranje naponom  do 10 kV

 

 • Dijagnostika vibracije
 • Takođe vršimo strugarske i bravarske posloveMašine i alati

 • dizalica od 8 tona
 • most dizalica od 12,5 tone
 • 2 kom. uređaja za balansiranje i to do 460 kg, i do 4 tone.
 • 3 kom. struga. Na velikom strugu mogu se obraditi predmeti dužine od 2000 mm, prečnika do1020 mm i težine do 10 tona.
 • 1 kom. glodalice
 • Vakuum impregnacioni uređaj može da prihvati rotore prečnika do max. 1000mm. (koristimo impregnatore termičke klase F ili H)
 • 3 kom. sušare, dimenzije: 1200x1200x1800 mm 1000x1000x1600 mm i 800x800x2400 mm
 • 4kV, 6 kV, 10 kV i 25 kV-ni uređaji za ispitivanje izolacionih  materijala
 • Probni sto za merenja pod opterećenjem do 11 kW i 186 kW
 • TeraOhm 10kV-ni instrument za dijagnostiku i ispitivanja
 • Instrument za merenje vibracije


Svi dodatni alati i instrumenti potrebni za kvalitetnu popravku

Naša firma poseduje ISO 9001 sertifikat.
Broj zaposlenih: 44 odličnih stručnjaka.