Naši partneri


Od osnivanja 1992.g. ASELEC Bt. je u saradnji sa više od 200 firmi, od kojih su najznačajniji MÁV Zrt (Mađarske železnice) i BKV Zrt. (Gradsko saobraćajno preduzeće iz Budimpešte).