Minőségpolitikánk

A minőség üzleti stratégiánk alappillére

Küldetésünk:

A vevői megelégedettséghez a minőségi szolgáltatás nyújtásával, a színvonal folyamatos biztosításán keresztül vezet az út.

shutterstock_99395153

Minőségpolitikánk

A Társaság a piacon maradása, valamint a vállalkozás biztonsága és a minőség folyamatos és állandó javítása érdekében dolgozik.
Törekszik a már meglévő piaci pozíciójának megtartására, piaci részesedésének, megrendelői számának növelésére.

A Társaság különös gondot fordít a termelés színvonalának állandó javítására. Ennek
érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy:
– a minőség javítása érdekében szabályozza tevékenységét, melyet minőség irányítási rendszerében dokumentál, azt közzé teszi és gondoskodik a rendszer fenntartásáról és fejlesztéséről.
– célul tűzi ki a megrendelői igények magas minőségi szinten történő kielégítését,
– munkatársak minőségi szemléletét és minőség iránti elkötelezettségét tervszerűen továbbfejleszti,
– a termék, szolgáltatás minőségének javítása és a vevői érdekek figyelembe vétele érdekében a Társaság vevőszolgálatot létesít,
– piac igényeinek feltárására a Társaság rendszeres piackutatást és piacelemzést végez,
– gondoskodik munkatársai rendszeres továbbképzéséről,
– a Társaság megvalósítja a minőségi költségek mérését, elemzését,
– piaci igényekhez igazodó foglalkoztatási politikát végez.

Minőségbiztosítás

Vállalatunk megfelel a ISO-9001:2015 minőségirányítási rendszer követelményeinek.

A tanúsítvánnyal hivatalosan is elismerték tevékenységünket és a mögötte húzódó minőségi munkavégzést. A tanúsítvány megszerzésével elsődleges célunk megrendelőink elégedettségének elnyerése volt.

Ez a nemzetközi szabvány arra az esetre határozza meg a minőségirányítási rendszerre vonatkozó követelményeket, amikor egy szervezetnek:

a) bizonyítania kell, hogy képes folyamatosan olyan terméket szállítani vagy szolgáltatást nyújtani, amely megfelel a vevői, valamint az alkalmazható jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeknek, valamint

b) célja a vevői elégedettség növelése a rendszer eredményes alkalmazásával, beleértve azokat a folyamatokat, amelyek a rendszer fejlesztését és a vevői, valamint az alkalmazható jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeknek való megfelelőséget szavatolják.
Ennek a nemzetközi szabványnak minden követelménye általános érvényű, és szándék szerint minden szervezetre alkalmazható – tekintet nélkül azok típusára, méretére, a szállított termékre és a nyújtott szolgáltatásra.

shutterstock_176952572
Környezetvédelem

Környezetvédelem

Vállalatunk megfelel a ISO 14001 Környezetközpontú Irányítási Rendszer követelményeinek.

A tanúsítvánnyal hivatalosan is elismerték törekvésünket a vállalati tevékenység környezetre gyakorolt hatásának csökkentésére vonatkozóan. A tanúsítvány megszerzésével elsődleges célunk a fenntarthatóság és környezetünk védelme volt.

Az ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítás célja, hogy a tanúsított szervezet működő KIR rendszere által bizonyítsa környezete iránti elkötelezettségét, és igazolni tudja, hogy törekszik környezeti hatásainak csökkentésére. A tanúsítás által a szervezet bebizonyítja a társadalmi elvárásoknak való megfelelését, általa javul a vállalkozás társadalmi megítélése és a róla kialakított kép is.

A szabványkövetelmények elsődleges célja tehát, hogy a környezetvédelmet és a környezetszennyezések megelőzését összhangba hozza a gazdasági, szociális és jogszabályi követelményekkel.